Saturday, 12 April 2014

ရဲေဘာ္ ... သို ့

ရဲေဘာ္ ...
သမုိင္းသစ္ကို ဆက္ရႊီးဖုိ ့အနာဂတ္အတြက္
ငါရုိ ့တိမွာ အင္အားလုိေရ
ငါရုိ ့တိမွာ ညီညြတ္မွဳလုိေရ
ငါရုိ ့တိမွာ မဟာဗ်ဴဟာတိလုိေရ။

ရဲေဘာ္ ...
သပိတ္ဖက္ေတ လက္တိ
ေဘာပင္ကိုင္ေရ လက္တိ
ဆရိန္းကိုင္ေရ လက္တိ
ပန္းတိမ္ခြပ္ေတ လက္တိ
ထြန္းတုံးကိုင္ေရလက္တိ
ယုိင္းလြဲေရ လက္တိ
သမုိင္းက ေတာင္းဆုိလာေက
ယင္းလက္တိ ကိုယ္စီစြာ
မီးေတာက္မီးပြား ထြန္းေတာက္ကတ္ရေရ မလား။

ရဲေဘာ္ ...
ေမွာင္မုိက္နိန္ေရ ရာစုႏွစ္ (၂) ခု ေက်ာ္ အတြက္
ငါရို ့တိမွာ ေတာက္တခ်က္ေခါက္ခြင့္မဟိလား
ယမ္းတခ်က္ ေဖာက္ခြင့္မဟိလား
ညီညီညာညာနန္ ့ အမ်ိဳးသားေရး ေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ ဆုိခြင့္မဟိလား
ငါရုိ ့သမုိင္း ဗီဇတိကို စိတ္ၾကိဳက္ တူးဆြ တမ္းတခြင့္ မဟိလား
ငါရုိ ့ဖုိးဖီးအမြီအႏွစ္တိကို တခ်ိဳ ့တစ ယူငင္သုံးစြဲပိုင္ခြင့္ မဟိလား
ငါရုိ ့စြာ ျခီေထာက္ပါယင့္သားနန္ ့လားခြင့္မရေရ လူတိ
ငါရုိ ့တိစြာ ပါးစပ္ပါယင့္သားနန္ ့ေျပာခြင့္ မဟိေရ လူတိ
ယင္းပိုင္ဆုိေက ငါရုိ ့ပိုင္ဆုိင္ျခင္းတိစြာ ဇာလဲ
ငါရုိ ့ဘဝစြာ ဇာမွာလဲ။

ရဲေဘာ္ ...
အဖသီြးစစ္ေတ အလံေတာ္ၾကီးတစ္ခုေအာက္မွာ
ငါရုိ ့အနာဂတ္ကို ငါရုိ ့ျပန္ရွာဖြီကတ္ေမ
ငါရုိ ့ဖုိးဖီဇူဇာ အမီြျဖစ္ေတ အိမ္ၾကီးရခုိင္ကို ျပန္ပနာ ပနက္ခ်ကတ္ေမ
ငါရုိ ့ေခြ်းရင္းရဖုိ ့
ငါရုိ ့သြီးရင္းရဖုိ ့
ငါရုိ ့ ဘဝတိ ရင္းရဖုိ ့။

ရဲေဘာ္ ...
ငါရုိ ့သမုိင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ အတြက္
လူ ့အရင္းအျမစ္တိ လုိေရ
ပညာအင္အားတိ လုိေရ
ဓနအင္အားတိ လုိေရ
ညီညြတ္မွဳအင္အားတိ လုိေရ
မ်ိဳးခ်စ္အင္အားတိ လုိေရ
ဘဝ ဘဝတိ လုိေရ
ျပီးေက ဝန္းရံ ပံ့ပိုး တုိက္ပြဲဝင္မွဳတိလဲ လုိေရ။

ရဲေဘာ္ ...
အာရုဏ္မတက္ခင္
အဖအလံေတာ္ၾကီးေအာက္မွာ
ညာသံပီး လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္သံတိ ငါၾကားေယာင္လာနိန္မိေရ။

ခုိင္ရမၼာ(၁၀/၀၄/၂၀၁၄)

======== * ရကၡိဳင္႔တပ္မေတာ္ (၅) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္နိ ့* .... သို ့ =========

Saturday, 18 January 2014

ဇီရုိးဖုိက္ ဆစ္စတီးႏိုင္း (05-69)

သြီးတူေရ ျမစ္တိ ဆုံလာေရ ရြာတစ္ရြာ
လပ်ိဳၾကီးတိ ေပါေရ
Engineerတိ ေပါေရ
အသံက်ယ္က်ယ္နန္႔ ပင္လယ္စကားတိေျပာ
ပင္လယ္စာ လတ္လတ္နန္႔
အပူအစပ္တိ နိန္တိုင္းခ်က္စားကတ္ေတ နိန္ရာ။

အားလပ္ခ်ိန္ဆိုေက
ယင္းရြာေရ လြတ္လပ္ေတ ရခိုင္ႏိူင္ငံျဖစ္ေတ
ရခိုင္စကားတိ ဆူညံ
ရခိုင္သျခင္းတိ ပ်ံ႔လြင့္
ရခိုင္အစားအစာတိ ဗုန္းေဘာလေအာ
ရခိုင့္ဇာတိမာန္တိလည္း တငြိ႔ငြိ႔ထြက္လို႔ဟိေရ။

မိုးလင္းယာ ဆိုေက
ယင္းရြာေခ်က ဝိညာည္တိစြာ
ရခိုင္ျပည္ကို ဝင္ေရာက္ကတ္ေတ
ႏိူင္ငံတကာကို ဝင္မႊီကတ္ေတ
စကၤာပူမွာ ျပီးလႊားကတ္ေတ
သင္းကြဲငွက္ တစ္အုပ္ ပ်ံသံစြာ
တဖုန္းဖုန္း တဖပ္ဖပ္
ဇာခရီး ဇာအဝီးထိလဲ မေျပာႏိူင္။

ယင္းငွက္တိစြာ မ်ိဳးစစ္ေတငွက္တိ
ဆိုက္ဘီးရီးယားငွက္
ဖီးနစ္ငွက္
ေအာက္ခ်င္းငွက္
ေဒါင္းရန္ငွက္
ေတာင္ပံတိကိုျဖန္႔လို႔ ဝဲလို႔
ေကာင္းကင္စြာ သူ႔ရို႕ စီးခ်င္းထိုးဖို႔ တလင္းျပင္။

ယင္း သီြးတူေရ ျမစ္တိဆုံလာေရ ရြာေခ်
သမိုင္းသစ္အတြက္ ကဗ်ည္းအကၡရာတစ္ခု ျဖစ္ေလာက္ေတ
အဝီးေရာက္ ဆိုက္ဘီးရီးယားတိ အတြက္ မီးျပတိုက္တစ္ခု ျဖစ္ေလာက္ေတ
မဟာသမၼတအရွဳံးအတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေလာက္ေတ
အလင္းေရာင္ကို ထြန္းညွိဖို႔ မီးစတစ္ခု ျဖစ္ေလာက္ေတ
လြတ္လပ္လုံျခဴံ မွဳကို ပီးႏိူင္ဖို႔ မ်ိဳးစိတစ္စိ ျဖစ္ေလာက္ေတ
ယင္းရြာေခ်စြာ အျမင့္ပ်ံငွက္တိ ခုိဝင္ရပ္နားေရ အရပ္
ဆူလုိ ့ညံလုိ ့
ခမ္းလုိ ့နားလုိ ့
သန္ ့လုိ ့ယွင္းလုိ ့
ႏြီးႏြီးထြီးႏြီး ၾဟွင္သန္နိန္ေရ ရြာတစ္ရြာ။

11/01/2014

Tuesday, 27 August 2013

မျပည့္စုံမႈတိ မ်ားလြန္းေရ ဘဝမွာ

မျပည့္စုံမႈတိ မ်ားလြန္းေရ ဘဝမွာ
ေရာင့္ရဲတင္းတိန္ျခင္းဆိုစြာ 
ဒဏ္ရာ တစ္ခု ျဖစ္နိန္ဖို႔လား
မ်ိဳးရိုးဗီဇနန္႔ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်ေရ
ဝပ္တြားခယျခင္း အတတ္ပညာ
ျပည္ပျဖစ္လို႔ ထပ္ကြင္းေမာင္းကြင္းေခ်နန္႔မလား
ေန႔တဓူဝ အလိုမက်မႈတိက 
ရီတခြန္ပိုင္ ဒလေဟာစီဆင္း
ယင္းျမစ္စြာ ... ဇာထိေအာင္လဲ ေဝ

ခုနွစ္သကၠရာဇ္တိက
ေထာင္ၿခံတိပိုင္ တစ္ထပ္ၿပီးေက တစ္ထပ္
ဇာတ္တူသား ဝံလက္တိ
မဲတူးနိန္ေရ က်ကန္းတိ
ေဒါင္းေတာင္တိ တကိုယ္လုံးနန္႔ ငွက္ဇာတ္ပ်က္တိ
ထြီးေရာယွက္တင္
ရုန္းထြက္ လြတ္ေျမာက္ ပ်ံသန္းဖို႔
ထြက္ေပါက္ မဟိဗ်ာယ္လား ေဝ

က်ိန္စာသင့္ စာမ်က္နွာထက္မွာ
အုပ္ၿပိဳတိ ထိုတစ္စု
အသိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရေရ ဘုရားတစ္ပါး
အနာဂတ္တိ ရာသီတိုင္း အၫြန္႔ခ်ိဳးခံနိန္ရယင္း
ပုစၦာအားလုံး အေျဖအားလုံးကိုပင္ ငါရို ႔အလြတ္ရနိန္ကတ္ဗ်ာယ္
ဘဝတိလည္း ရိုးအီေဖ်ာ့ေတာ့
စိုက္ပိ်ဳးယင္း သီဆုံး
သီဆုံးယင္း ထပ္စိုက္ပ်ိဳးနိန္ကတ္ရဖို႔
ၿမီနိန္ရာ တစ္ခုမွာ
ငါရို ႔စြာလည္း သစ္ပင္တစ္မ်ိဳးဆက္ ျဖစ္လာကတ္ဖို႔သိမ့္္ရာ

မျပည့္စုံမႈတိ မ်ားနိန္သိမ့္ေရ ေဝ
ဟိမဲ့ စုမဲ့ ခြန္အားဆႏၵတိကို ထုတ္ပိုးစုပုံူ
လုံးဝမလဲသိမ့္ေရ အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ေအာက္မွာ
ငါရို ႔အားလုံး ညီညီညာညာ
စည္းလုံးျခင္း
အနစ္နာခံျခင္း
မ်ိဳးခ်စ္ျခင္း
ငါရို ႔ဧ့ ႏုပ်ိဳျခင္းလက္ေခ်ာင္းတိနန္႔ ေခတ္အသြီးအသားကို မလြတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္ကတ္ေမ

အခ်ိန္ေကာင္း အခါေကာင္း
အခြင့္အေရးတိ ေနွာင္းမလားခင္
ငါရို ႔တိ တာထြက္မ်ဥ္းနားကို ေရာက္ေအာင္လားကတ္ေမဖိ ...

အဝီး

မလြမ္းခ်င္ပါ
ပန္းပါေသာေၾကာင့္
စိုးေၾကာက္မိ၏။

မခ်စ္ခ်င္ပါ
အစြဲလမ္းႀကီး
ေမတၲာမီးေလ။

ေဝး၍ေဝးသည္
အေဝးကမၻာ
ေဆြးကႏၱာမွာ
သူ႔တစ္ေယာက္သာ
ထာဝရ ပါေလ။

             15/08/13

အရွဳံးသမား

ဇာပိုင္ပင္ဆုိဆုိ ငါရုိ ့တိကား အရွဳံးသမားတိရာ
ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းတိ ဆုံးရွဳံးခရေရ
စိတ္ဓာတ္တိ ဆုံးရွဳံးခရေရ
နယ္ျမီတိ ဆုံးရွဳံးခရေရ
ဂုဏ္သိကၡာတိ ဆုံးရွဳံးခရေရ
အားလုံးနီးပါး ...
ငါရုိ ့တိကား အသက္ရွင္သန္ျခင္းတိပါ တဝက္တပ်က္။

က်န္ခေရ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းတိစြာ
ငါရုိ ့တိအတြက္ ... နာၾကင္ ငုိၾကီြးစရာလား
(သုိ ့မဟုတ္) ျပန္ပနာ ထရပ္ဖုိ ့ခြန္အားတိလား
ေနာက္ဆုံးစဥ္းစားလုိက္ေက ...
ငါရုိ ့ရြီးစရာလမ္းက ........... ???

ေလာင္းရိပ္မိ သစ္ပင္တိပိုင္
မြန္းက်ပ္ပိတ္ေလွာင္ျခင္း ဒဏ္ရာတိနန္ ့ဆန္ ့ငင္ဆန္ ့ငင္
ဗိုင္းရပ္တိက ထရံတုိင္းမွာ ေသာင္က်န္းထ
အရွဳံးသမားဘဝက
ခြန္အား မဟိ
အမွန္တရား မဟိ
အလွအပ မဟိ
ဟိမဲ့စုမဲ့ ... မ်ိဳးေစာင့္မ်ိဳးခ်စ္တရားပါ ပ်က္သုန္းလားေက
ေဝ ... ဇာခါ ငါရုိ ့အလင္းကို ထပ္ျမင္ရႏူိင္ပါဖုိ ့သိမ့္လဲ။
                                   ၁၁/၀၈/၂၀၁၃

မြီးနိ

အသက္တစ္ႏွစ္ၾကီးပါလတ္ေတ။

ဖင္လွည့္ ေခါင္းလွည့္
ေတာေျပာ ေတာင္ေျပာ
ေျပာင္းလဲျခင္းက ဒုံရင္းထက္ ၁လကၼသာသာ။

ထိပ္တိ ပုိေျပာင္ပါလတ္ေတ
ေၾကာင့္ၾကစိတ္တိ ပိုမ်ားပါလတ္ေတ
ႏိူင္ငံျခားက တရုတ္ကုလားစာတိပိုစားပနာ
ဝမ္းေခ်ပါ ေဖာင္းဖာလတ္ေတ။

သြီးထဲမွာ ၁၀၀% သခင္စိတ္
ဘဝက ၁၀၀% ကၽြန္
အလုပ္ကလည္း ကၽြန္
ႏိူင္ငံျခားေရာက္လာလုိ ့ ကၽြန္ႏွစ္ထပ္ကြင္း
စိတ္ဓာတ္တိက က်စရာနိန္ရာလဲ မဟိပါယာေဝ။

မိြးနိ လတ္
အုပ္ၾကားျမက္သာသာ ဂုဏ္ျဒပ္တိနန္ ့
တနလၤာ ...
လကုန္ခါနီး
ႏူိင္ငံျခား
ႏွစ္သစ္ကို တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ ့
လက္နက္ခဲယမ္းတိ လုိလာျပန္ယာမလားေယ။

၁၂/၀၈/၂၀၁၃

Saturday, 22 June 2013

ဂ်ိဳဟုိးဘာရူး

က်ေနာ္ေရာက္လားေရခါ
ဂ်ိဳဟိုးစြာ က်ားသစ္တစ္ေကာင္ပုိင္ ဖစင္းဝပ္နိန္ေရ
ဒုကၡသည္ အက်ီ ၤကိုဝတ္ဆင္လို ့ငါ့သြီးသားတိ
ရီသစ္ျမီသစ္ကို တုိးထြက္လာကတ္ေတ ကာလာစုံငွက္တိ
မ်က္စီတစ္ဆုံး ကြင္းျပင္ထဲ
အစားအစာ တူးဆြ ရွာဖြီစားေသာက္လုိ ့။

ဂ်ိဳဟုိးစြာ မဟာသီယာမက္ေတ အိပ္မက္တစ္ခု
ဂ်ိဳဟိုးစြာ စကၤာပူကၽြန္းကို မွီထားေရ ေခါင္းအုန္းတစ္လုံး
ဂ်ိဳဟုိးစြာ မေလးရွားႏူိင္ငံက ပါးစပ္ေပါက္ တစ္ေပါက္လည္းျဖစ္ေတ။

ဟာလာလုပ္ျပီးသား ထမင္းဆုိင္တစ္ဆုိင္မွာထုိင္ယင္း
ေခါင္းျမီခ်ံဳထားေရ ပန္းတိကို ေငးမူ
ရာသီစက္ဝန္းက
အဆိပ္ျပင္းေရ ျမီႊစိမ္းရနံ ့
မိစၦာမ်က္ဝန္းတိ မုိးသားပိုင္ျပိဳဆင္းလာကတ္ယင့္။

ဂ်ိဳဟိုးမွာ မဆိတ္သေသာနန္ ့ ဗုိင္းရပ္၊ ဘက္တီးရီးယားတိ မကန္တိြခေရ
ဂ်ိဳဟိုးမွာ ကိုယ့္မ်က္ရည္ကို ကိုယ္ေသာက္လုိ ့ျပည္ေထာင္စု သမေခ်တိ မကန္တိြခေရ
ဂ်ိဳဟိုးမွာ ကတီပါဖိနပ္စီး၊ သနပ္ခါးလိမ္း၊ ခေတာင္းဝပ္ပနာ မ်ိဳးခ်စ္ ျပည္ခ်စ္တိလည္း ဇာခ်ားတိြခေရ
ဂ်ိဳဟိုးစြာ ဝက္သားေရာင္းနိန္ေရ မေလးသွ်ားးႏူိင္ငံသားတစ္ေယာက္
ဂ်ိဳဟိုးစြာ ခ်မ္းသာနိန္ေရ တရုတ္တမိသား
ဂ်ိဳဟိုးမွာ အိမ္ေထာင္က်နိန္ေရ ငယ္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္လည္း တြိခေရ။

ငါ ဂ်ိဳဟိုးကို ေရာက္လားေရခါ
ဂ်ိဳးဟိုးစြာ စကၤာပူကို လာအလုပ္လုပ္နိန္ေရ မေလးတစ္ေယာက္
တတိယႏူိင္ငံကို လားဖုိ ့တန္းစီနိန္ေရ ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ဦး
အသားအရီကို ဗန္းျပပနာ ဂုိဏ္းစတားလုပ္စားနိန္ေရ မွင္းဂ်ိဳင္သီးကုလားတစ္ေကာင္
ျမန္မာျပည္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္ ဘဝတိ ညညက္ၾကီပနာ ကုလားလက္ထဲမွာ ေရာက္နိန္ရေရ   ဗုဒၶဘာသာမမ့ေခ် တစ္ေယာက္
အိမ္ေပါင္၊ ယာေပါင္၊ အုန္းခင္းတိေပါင္လုိ ့
က်ီးလန္ ့စာစား ရုန္းကန္နိန္ကတ္ရေရ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား တရြီ
ဂ်ိဳဟိုးစြာ ရင္းဂစ္ အသစ္စက္စက္တိနန္ ့ငါ့ကိုၾကိဳဆုိနိန္ေရ
ဂ်ိဳဟိုးစြာ အရွိအာရွက ဖစင္းဝပ္ပနာသန္းရွာနိန္ေရ က်ားသစ္တစ္ေကာင္
ငါ့ ယင္းသူ ့ေနာက္ကုန္းကို ေနာက္ဆုံး နင္းမိေရခါ
ဂ်ဳိဟိုးစြာ ငါ့ကိုသြားျခဲျပ
ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္လာလည္ဖုိ ့အတြက္
သူ ့ပုံတူ ႏွလုံးသားတစ္စုံကိုလည္း လက္ေဆာင္ပီးလုိက္လီေရ။
                                                               ခုိင္ရမၼာ(၀၇.၀၆.၂၀၁၃)